Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Referencia na PZ- Sadenie a úprava exteriéru v DD a DSS v ZH
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 20.04.2016
Spôsob obstarania: Súťaž o prácu s materiálom
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 2 570,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Mailom
referencia.pdf