Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zruš. zákazky na Rekon.fut.štadióna
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 07.11.2016 do 12,00 hod.
Spôsob obstarania: Nadlimitná zákazka
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 687 000,00 € bez DPH
Spôsob predkladania ponuky: Osobne v uzatvorenom obale na adresu objednávateľa
oznamenie-o-zruseni-vo.pdf