Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Súrne oznámenie k Rekonštr. futbal.štadióna
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 07.11.2016 do 12,00 hod.
Spôsob obstarania: Nadlimitná zákazka
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 687 000,00 € bez DPH
Spôsob predkladania ponuky: Osobne v uzatvorenom obale na adresu objednávateľa
surne-oznamenie-na-rekonsrkciu-futbal.-stadiona-v-zh.pdf