Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Odpoveď o nápravu k Rekonšt. fut.štadióná
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 07.11.2016 do 12,00 hod.
Spôsob obstarania: Nadlimitná zákazka
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 687 000,00 € bez DPH
Spôsob predkladania ponuky: Osobne v uzatvorenom obale na adresu objednávateľa
odpoved-na-ziadost-o-napravu--vysvetlenie-vsetkym-zaujemcom.pdf