Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Objednávka-Dodávka strešnej krytiny
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 14.06.2016
Spôsob obstarania: Zákazka s nízku hodnotou podľa §5 ods.4
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 11 000,00€
Spôsob predkladania ponuky:
objednavka-s-maslen-dodavka-stres.krytiny.pdf