Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zmluva s Legou na Letný pavilón na nám. v ZH
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 12.05.2016 do 10,00 hod.
Spôsob obstarania: Zákazka s nízku hodnotou podľa §5 ods.4
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 45 000,00 € bez DPH
Spôsob predkladania ponuky:
zmluva-s-legou-na-letny-pavilon-na-nam.-v-zh.pdf