Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rekonštrukcia futbalového štadióna Žiar nad Hronom
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky: 08.03.2016 do 10,00 hod.
Spôsob obstarania: Zákazka priamo zadaná spoločnosti SEDASPORT
Požiadavky na ponuky: Predloženie špecifikácie -výkresovej dokumentácie,cenový návrh.
Obstarávateľ: Technické služby spol.s r. o. ,Alexandra Dubčeka 45 , 965 58 Žiar nad Hronom
Kontakt:

Adriana Ošustová - samostatná referentka Verejného obstarávania

mobil : 0908 694 733

Predpokladaná hodnota zákazky: 15 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Doručenie poštou na uvedenú adresu - Rekonštrukcia futbalového štadión Žiar nad Hronom-, osobne na uvedenú adresu.
zapis--pred.zakaz.-rekonstrukcia-stadiona-zh.pdf