Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zmluva so S.S.- Leasing na Vretenovú kosačku
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky: 15.06.2016
Spôsob obstarania: Zákazka s nízku hodnotou podľa §5 ods.4
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 1 700,00 €
Spôsob predkladania ponuky:
zmluva-so-s.s.-na--leasing--vretenovej-kosacky.pdf