Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zmluva z EKS na Vretenovú kosačku
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 18.07.2016 do 09,20 hod.
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 19 200,00 €
Spôsob predkladania ponuky:
zmluva-z-eks-vretenova-kosacka-agr..pdf