Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Realiz.zákl.pätiek v ZH-Výsledok poradia
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 27.06.2016 do 10,00 hod
Spôsob obstarania: Podlimitná zák.vyhlásená vo vestniku VO, č.92/2016 Dňa 16.5.2016
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 145 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky:
vysledok-por.-zaklad.patiek-v-zh.pdf