Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Projektová dokumentácia k futbal.štad. v ZH
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 30.11.2015 o 10,00 hod.
Spôsob obstarania: Predložená ponuka na základe výzvy od TS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: T
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 20 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky:
projekt.dokum.-objednavka.pdf