Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Správa o zákazkách za mesiac-Júl 2016
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania:
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ:
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
sprava-o-zakazkach-jul-2016.pdf