Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Realizácia základových pätiek v Žiar n.Hr.ZMLUVA
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 09.09.2016
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Stavebné práce a dodávka materiálu
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY spol.s r.o.Žiar nad Hronom
Kontakt:

Adriana Ošustová -Samostatná referentka V.O. mobil:0908 694 733

Predpokladaná hodnota zákazky: 72 000,00€
Spôsob predkladania ponuky: EKS
zmluva-c.-z201624095_z--realiz.zakladovych-patiek-v-zh2.pdf