Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zmluva o dielo -Rekonštrukcia hracej plochy a zhotovenie trávnika
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Zmluva s prílohami
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY spol.s r.o.Žiar nad Hronom
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 145 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Poštou, osobe
zmluva-rekonstrukcia-hlavnej-hrac--plochy-a-zhotovenie-travnika.pdf