Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výsledok výb.kon. na pred.zák.Úprava exteriéru strediska DD a DSS v ZH
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky: 20.04.2016
Spôsob obstarania: Súťaž o prácu s materiálom
Požiadavky na ponuky: Výzva na predkladanie ponúk .popis-nákres
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 2 570,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Na uvedenú adresu,osobne V UZATVORENOM OBALE
vysledok-z-vyb.kon.na-upravu-xter.strediska-ddadss-v-zh.pdf