Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová zmluva-Oceľ profily, plechy a tyče
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 22.03.2018
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/ 45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 135 800,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
priloha-c.3_-zmluva-c.-z201812119_z-2.pdf