Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Kúpna zmluva na LED svietidlá na Zimný štadión v Žiari nad Hronom
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 29.01.2019
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/ 45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 24 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
kupna-zmluva-na-led-svietidla-na-z.s.-v-zh.pdf