Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Kúpna zmluva na Dodanie hliníkových okien a dverí bez montáže
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 15.02.2019
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/ 45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 37 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
kupna-zmluva-williman.pdf-dodanie-hlin.-okien-a-dveri-bez-montaze.pdf