Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová dohoda na Elektroinštalačný materiál II. na Z.Š.
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 28.01.2019
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/ 45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 24 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-dohoda-na-elektroin.-material-ii.-na-z.s..pdf