Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: JOSEPHINE-Moje obstarávanie za rok 2018
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
josephine-moje-obstaravanie-za-rok-2018.pdf