Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: DODATOK k Zmluve-PRIMACHLAD
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
dodatok-k-zmluve-o-dielo-primachlad-chladenie.pdf