Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zmluva o poskytovaní služieb SYP -Bratislava
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania:
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
zmluva-o-poskytovani-sluzieb--syp.pdf