Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zmluva s DOXX na stravné lístky na rok 2019
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
zmuva-z-doxx--sl-na-rok-2019.pdf