Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rolba-Kúpna zmluva č.Z201854954
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 14.12.2019
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 132 000,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
kupna-zmluva-rolba--c.-z201854954_z-.pdf