Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová dohoda.-Stavebné materiály pre rekonštrukciu zimného štadióna v ZH
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 21.12.2018
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
ramcova-dohoda---r-interier-zvolen-roskova.pdf