Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Z:Š. v ZH Stavebné práce-objednávka a faktúr.
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
stavebne-prace-zus-objednavka-a-faktura.pdf