Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Prenájom traktorbag., pás.rypadlo, kom.kladivo a prenájom náradia.
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 04.09.2018
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 145 100,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-zmluva-na-prenaj-trak.bag.-a-prenajom-naradia.pdf