Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: EKS- Prenáj. DEBNENIA Z-201824286- objed 060718. a fakt.
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
objednavka-060718-a-fakt.na-debnenie.pdf