Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Z.Š. v ZH OBJEDNÁVKA na DNS-VO-0-PROFESIE
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
objednavka-160718-a-fakt.-profesia.pdf