Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zmluva o dielo -Dobudovanie strešného plášťa
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
zmluva-o-dielo-dobudovanie-stresneho-plasta.pdf