Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zimný štadión -naprojektovanie a vybudovanie chladiaceho systému
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 14.05.2018
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 470 700,00 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
zmluva-o-dielo-z-primachladom.pdf