Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Kanalizácia-dodávka materiálu
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 22.06.2018
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 6 000,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-zmluva-c.-z201826213_z.pdf

Súťažné podklady, výzvy, vysvetlenia, ostatné dokumenty