Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Interná smernica riaditeľa spoločnosti na verejné obstarávanie na rok 2016
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania:
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
interna-smernica-vo--riaditela-spolocnosti-t.s..pdf