Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Tabuľka obstarávania tovarov a služieb za rok 2017 v %
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Eks,prieskumom trhu a nízkou hodnotou §117
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A.Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
percentualny-zisk-v--za-rok-2017.pdf