Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Verejné obstarávanie za posledný 4 Q. za rok 2017
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
obstaravanie-tovarov-a-sluzieb-za-mesiac-10.11.12.pdf