Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Štvrť ročná správa za 3.Q. §117 za rok 2017
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Nízka hodnota §117 bez využitia EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
stvrtrocna-sprava-iii.-na-117.pdf