Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výsled. por. Elektroi.mat.IX.
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 11.08.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 9 500,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
vysledne-poradie-dodavatelov-95.pdf