Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Elektroin. mater. č.VIII.-Rámcová zmluva
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 04.08.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 14 500,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-zmluva-c.-z201737025_z.pdf