Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová zmluva na prenájom služba priem. strojov
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 31.07.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 49 700,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-zmluva-c.-z201735636_z-na-prenaj.-priem.-strojov-iii..pdf