Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová zmluva.na Elektroi. materiál VI.
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 20.07.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 3 100,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-zmluva-e.m.-vi.-c.-z201734166_z.pdf