Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Evidencia postupov vo VO za rok 2015
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania:
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
evidencia-postupov-za-rok-2015-vo-verejnom-obstaravani.pdf