Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Verejné obst.za mesiac Apríl-2017
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: VO-Apríl-2017
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY spol.s r.o.Žiar nad Hronom
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
april-2017--verejne-obstaravanie.pdf