Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Verejné obstarávanie v % do II. štvrť roka 2017
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: EKS a nízke hodnoty §117
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY spol.s r.o.Žiar nad Hronom
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
obstaravanie-v--rok-2017-na-zverejnenie.pdf