Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Štvrťročná správa za II. štv.rok 2017 -§117
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Nízkymi hodnotami §117
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY spol.s r.o.Žiar nad Hronom
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
ii.-stvrt-rok-suhrnnna-sprava-o-zakazkach-za-r.2017.pdf