Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Obstarávanie cez EKS za II. štvrť rok 2017
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: EKS- za II: Štvrť rok 2017
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY spol.s r.o.Žiar nad Hronom
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
ii.stvrt-rok-2017-obstaravanie-cez-eks-verejnenie.pdf