Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám. zmluva na Elektroin. mat V.
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 06.07.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY spol.s r.o.Žiar nad Hronom
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 10 800,00 €
Spôsob predkladania ponuky: EKS
ramcova-zmluva-na-v.-elektr.mater.-c.-z201731659_z.pdf