Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Plán- na rok 2016 od vedúcich pracovníkov na verejného obstarávania za r.2015
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Plán- za -r.2016
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
vzor---plan-v.o.-na-rok-2016.pdf