Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výsledky porad. Elektroin. mat.V.
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 06.07.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY spol.s r.o.Žiar nad Hronom
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 10 800,00
Spôsob predkladania ponuky: EKS
priloha-c.2--vysledne-poradie-dodavatelov-75.pdf