Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výsled. porad. IV. Elektroinš.mat.
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 30.06.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 7700,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
vysledne-poradie-dodavatelov-e.m.iv.73.pdf