Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová dohoda na Zárubne
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 21.06.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 14 500,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-zmluva-c.-z201728757_z-na-zarubne-1.pdf